Logo Flamm Gruppe

Sie befinden sich im Bereich: Startseite » FLAMMASSTEK » Aktuelle Meldungen

Generalversammlung am 20.12.2012

FLAMMASSTEK TEKNİK MONTAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

Şirketimiz Yönetim Kurulu 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının müzakere edilerek karara bağlanacağı olağan genel kurul toplantısının 2.Organize Sanayi Bölgesi, G.O.P.Mahallesi, Barbaros Caddesi, No:112 Çerkezköy - Tekirdağ adresindeki şirket merkezimizde 20.12.2012 günü saat 10.30'da yapılmasına karar verilmiştir.

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına hazır bulunamacak hissedarlarımız, yine aşağıda örneği bulunan Temsil Belgesini tanzim ve imza ederek Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak ortaklar arasından tayin edecekleri temsilcilerin,kendilerini toplantıda temsil etmelerini sağlayabilirler.

Sayın ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
FLAMMASSTEK TEKNİK MONTAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GÜNDEM

  1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
  2. Genel Kurul Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması için yetki verilmesi,
  3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu ve denetçi raporları ile bilanço ve kar / zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
  4. Yönetim Kurulu ve denetçilerin şirketin 2011  yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
  5. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri seçiminin yapılması.
  6. Kapanış.

 
TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ

Hissedarı bulunduğum FLAMMASSTEK TEKNİK MONTAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 20.12.2012 tarihinde veya asgari toplantı nisabı sağlanamaz ise aynı gündemde ........ / ........ / 2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedar sıfatıyla beni temsil etmeye, dilediği gibi oy kullanmaya , müzakerelere katılmaya,kısaca Genel Kurullarda haiz olduğum haklarımı aynen kullanmaya yetkili olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve açık adresi yazılı kişiyi vekilim (temsilcim) olarak tayin ettim.

Hissedarın
Adı ve Soyadı:
Adresi:
Sermaye Payı:
Hisse Adedi:

Vekil'in
Adı ve Soyadı:
Adresi:


Zurück

 

Seiteninformationen

© 2019 FlammGRUPPE | Impressum | Rechtshinweis | Datenschutz | TOP

Sprachen

Sitemap Druckversion Impressum

Gruppenunternehmen Direktlink

Karte: Standorte der Flamm Gruppe Tochterunternehmen